Contact

Contactformulier

Liane Driessen
06-21801313
voorzitterluxool@gmail.com

Algemeen bestuur

Charlotte van den Hoek
06-30078318
Secretariaatluxool@gmail.com

Marieke Broekhuis
06-51437889
penningmeesterluxool@gmail.com

Henk Jan Smit
06-25552005
hjsmit81@hotmail.com

Ewoud Boom
06-22568580

erboom77@gmail.com

Woutina van Drie
06-12928728
wtvandrie@gmail.com

Overige Bestuursleden

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Marjanne van de Pol
06-54364142
info@therapeutischhuisnijkerk.nl

Kijk verder op de Ledenadministratie pagina:

Op zoek naar contact met 1 van de verenigingen?

Kijk verder op de respectievelijke websites:

Lid worden?